เครื่องซีลอัลตร้าโซนิค

เครื่องซีลอุลตร้าโซนิค

Ultrasonic sealer

เครื่องจะสร้างคลื่นอัลตราโซนิกและจุดเชื่อมด้วยความร้อนภายในสองวินาทีหรือน้อยกว่านั้น มีรุ่นซีลเป็นจุดและซีลเป็นเส้นประ ใช้ซีลกล่องพลาสติก ถุงพลาสติก ผ้าสปันบอนด์ เป็นต้น

 

Visitors: 125,288