เครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องซีลสูญญากาศ

Vacuum packing machine

เครื่องซีลสูญญากาศ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร  ธัญพืช อิเลคทรอนิคส์ ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น มีให้เลือกหลายรุ่นทั้งแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ลักษณะแบบห้องสูญญากาศเดียว(Single chamber)และสองห้องสูญญากาศ(Double chamber) ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและปริมาณการผลิต 

Visitors: 125,288